รูปนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญของโลก

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 9

Advertisements

คลังภาพ | ใส่ความเห็น

ประวัตินักคณิตศาสตร์ที่สำคัญของโลก

ประวัตินักคณิตศาสตร์


ยุคลิดแห่งอะเล็กซานเดรีย(Euclid of Alexandria)
ประมาณ 450 – 380 ปี ก่อนคริสตศักราช
ประวัติ
ยุคลิด เป็นชาวกรีซ ศึกษาที่สถาบันของ Plato ที่กรุงเอเธนส์ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์คนแรกที่มหา วิทยาลัยอะเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในในโลก ตั้งขึ้นประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ผลงานสำคัญ คือ การเขียนตำราทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรขาคณิต
———————————————————————–

ปีทาโกรัส(Pythagoras)
ประมาณ 572-500 ก่อนคริสต์ศักราช
ประวัติ
ปีทาโกรัสเป็นชาวกรีซ ท่านเคยศึกษาที่อียิปต์และได้ก่อตั้งสำนักปีทาโกเรียนที่เมือง Crotona ประเทศอิตาลี ปีทาโกรัสคิดว่าปริมาณต่างๆในธรรมชาติสามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับ เมื่อมีการค้นพบจำนวนอตรรกยะขึ้นทำให้ปีทาโกรัสและศิษย์ทั้งหลายเสียขวัญและ กำลังใจเมื่อทางราชการขับไล่เพราะกล่าวหาว่าสำนักปีทาโกเรียนเป็นสถาบัน ศักดินา สำนักปีทาโกเรียนก็สูญสลายไป
———————————————————————–

เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ( Leonhard Euler)
ค.ศ. 1707 – 1783
ประวัติ
ออยเลอร์เป็นสวิส ท่านได้รับปริญญาตรีอายุ 16 ปี และปริญญาโทอายุ 18 ปี ใน ปี ค.ศ.1727 ท่านรับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ ST.petersburg Academy of sciences และ 14 ปีต่อมาท่านไปเป็นผู้อำนวยการที่ Prussian Academy ท่านทำงานในตำแหน่งนี้ 25 ปีจึงกลับไปที่ ST.petersburg อีกและอยู่ที่นั่นจนถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1783 อายุ 76 ปี ถึงแม้ท่านจะตาบอดในช่วง 17 ปีสุดท้ายของชีวิต ท่านก็ไม่ได้หยุดยั้งการค้นคว้าตลอดชีวิตของท่าน ได้เขียนหนังสือ 530 เล่ม และบทความอีกมากมาย
ผลงานที่สำคัญ เขียนตำราเกี่ยวกับ พื้นฐานทางAnalysis แคลคูลัส ริเริ่มวิชาทอพอโลยีโดยแก้ปัญหาสะพานเมืองKonigsberg คิดสัญลักษณ์ F(x) , e , , I , ¶ , และคิดทฤษฎีบทต่างๆในคณิตศาสตร์ระดับสูงอีกมากมาย
———————————————————————–

คาร์ล ฟรีดริค เกาส์( Carl Friendrich Gauss)
ค.ศ. 1777 – 1855
ประวัติ
เกาส์เป็นชาวเยอรมัน บิดาเป็นชาวสวนและช่างปูน เกาส์แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก ท่านค้นพบข้อผิดพลาดในบัญชีจ่ายเงินของบิดาเมื่ออายุ 10 ปี ท่านสามารถหาผลบวกของ 1+2+3+…+100 โดยสังเกตว่า 100+1 = 101 , 99 + 2 = 101 , 98 + 3 = 101 ซึ่งมีทั้งหมด 50 คู่ ดังนั้นคำตอบคือ 50 x 101 หรือ 5050 ท่านได้รับการสนับสนุนจาก Duke of Brunswick ให้การศึกษาต่อระดับสูงจนสำเร็จปริญญาเอก ในปี 1807 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์สาขาคณิตศาสตร์ Gottingen และทำงานที่นี่จนถึงแก่กรรม
ผลงานสำคัญ ท่านได้พัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับสูงหลายด้าน
———————————————————————–

ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ (Pierre de Famat)
ค.ศ. 1601 – 1665
ประวัติ
แฟร์มาต์เป็นชาวฝรั่งเศส มีอาชีพเป็นนักกฎหมาย เมื่ออายุ 30 ปี ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของเมือง Toulouse ท่านใช้เวลาว่างศึกษาค้นคว้าคณิตศาสตร์ ท่านมีส่วนในการพัฒนาคณิตศาสตร์ในหลายสาขา
ผลงานของท่านมีดังนี้ ริเริ่มพัฒนาเรขาคณิตวิเคราะห์ ริเริ่มวิธีหาเส้นสัมผัสของเส้นโค้ง หาค่าสูงสุด และต่ำสุดของฟังก์ชัน ริเริ่มพัฒนาทฤษฎีความน่าจะเป็นร่วมกับปาสกาล พัฒนาทฤษฎีบทต่างๆในทฤษฎีจำนวนหลายทฤษฎีบท
———————————————————————–

แบลส ปาสกาล (Blaise Pascal)
ค.ศ. 1623-1662
ประวัติ
ปาสกาลเป็นชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1623 บิดาเป็นนักคณิตศาสตร์และผู้พิพากษา ปาสคาลแสดงความเป็นอัฉริยะทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุได้ 12 ปี ท่านพัฒนาเรขาคณิตเบื้องต้นด้วยตนเอง เมื่ออายุได้ 14 ปี ท่านเข้าร่วมประชุมกับนักคณิตศาสตร์ฝรั่งเศส ซึ่งต่อมานักคณิตศาสตร์กลุ่มนี้ได้สถาปนา French Academy ในปี ค.ศ. 1666 เมื่ออายุได้ 16 ปี ท่านได้พัฒนาทฤษฎีบทที่สำคัญในวิชาเรขาคณิตโพรเจกตีฟ และเมื่ออายุได้ 19 ปี ท่านได้พัฒนาเครื่องคิดเลข ท่านมี
ผลงานอื่นๆอีกได้แก่ สามเหลี่ยมปาสกาล ทฤษฎีความน่าจะเป็น Cycloid
———————————————————————–

แบร์ฮาร์ด รีมันน์ (Bernhard Riemann)
ค.ศ. 1862 – 1866
ประวัติ
รีมันน์เป็นชาวเยอรมัน รีมันน์เป็นคนสงบเสงี่ยมและขี้โรค ฐานะทางบ้านของรีมันน์ไม่ดี แต่ก็รับการศึกษาอย่างดีเยี่ยม ได้รับปริญญาเอกเมื่อปี ค.ศ. 1851 ผลงานของท่านมีดังนี้ พัฒนาทฤษฎีบทฟังก์ชันจำนวนเชิงซ้อน เสนอมโนมติเกี่ยวกับ Riemann surface พัฒนามโนมติของอินทิกรัลอย่าง แจ่มชัด คิดทฤษฎีบทเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ เสนอสัจพจน์ที่เป็นรากฐานของเรขาคณิตและแสดงข้อแตกต่างระหว่างการต่อไป เรื่อยๆและความยาวไม่จำกัดของเส้นและระนาบ ก่อให้เกิดเรขาคณิตแนวใหม่ชื่อ Reimann geometry หรือ Elliptic Geometry
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รูปภาพเรขาคณิต

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 6

คลังภาพ | ใส่ความเห็น

รูปทรงเรขาคณิต

หน้าที่ 1

นิทานเรื่อง …. เรขาคณิตสร้างสรรค์


ณ บ้านหลังหนึ่งมีรูปเรขาคณิต 5 รูป แล้วบ้านหลังนั้นมีปริศนาอยู่ว่า สามเหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม รูปต่อไปเป็นอะไร ? อ้อรู้แล้ว วงกลม สามเหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม  รู้เรขาคณิตก็ออกไปเดินเล่นสวนผลไม้ รูปเรขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆ จึงเจอทางแยกทั้งหมด 4 ทาง 


พวกเขาก็เลือกเดินทางตรงรูปเรขาคณิต เจอเพื่อนๆที่มีรูปแบบเหมือนกัน  พวกเขาก็เดินกลับ พวกเขาได้เจอแบบรูปเรขาคณิตต่างๆ พวกเขาก็เดินไปเรื่อยๆ จนถึงบ้านตัวเอง 


พอตอนเช้าเขาก็ตื่นมาต่อรูปแบบเรขาคณิตต่างๆ เขาก็ได้ต่อรูปแบบเรขาคณิตให้สูงที่สุดแล้วเขาก็กลับบ้านของเขา มีเรขาคณิตอยู่ในนั้นด้วย พวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขเรื่อยมา 

 


การเรียนการสอนที่ได้นำมาใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน เชื่องโยงกับเหตุการณ์ที่ดำรงชีวิตของเรา เช่นกลางวัน กลางคืน , ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ,วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ก็เป็นแบบรูปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กัน และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รูปแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 6

คลังภาพ | ใส่ความเห็น

การชั่งการตวง

การอ่านแผนภูมิแท่งและแผนภูมิภาพ ป.3

การอ่านแผนภูมิแท่ง
แผนภูมิแท่ง  คือ  การเขียนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนจำนวนของสิ่งต่างๆ  ตามมาตราส่วนที่กำหนดให้  โดยขนาดของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกแท่งจะต้องเท่ากัน  และจุดเริ่มต้นของทุกแท่งจะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน  
 
ส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งมี  2  ส่วน  คือ
                                1.  ชื่อแผนภูมิ
                                2.  ตัวแผนภูมิ
 
การอ่านแผนภูมิแท่ง   คือ  สามารถอ่านจำนวนได้จากเส้นแสดงจำนวน
 
ตัวอย่าง  การอ่านแผนภูมิแท่งที่กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  1  รูป  แทนจำนวนสิ่งของต่างๆ  10  หน่วย  และอ่านข้อมูล
                            คำถาม                                                                             คำตอบ
1.  แผ่นภูมิแท่งข้างบนนี้แสดงอะไร                               ——->             แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
2.  โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชั้น ป.2  กี่คน                     ——->             มีนักเรียนชั้น  ป.2  จำนวน  60  คน
3.  โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน                       ——->             โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด  290  คน
 

การอ่านแผนภูมิภาพ

แผนภูมิรูปภาพ  คือ  การเขียนแผนภาพแสดงจำนวนสิ่งของต่างๆ  โดยใช้รูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน  

 
ส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพ  มี  3  ส่วน  คือ
                    1.  ชื่อแผนภูมิ
                    2.  ตัวแผนภูมิ
                    3.  ข้อกำหนดว่า  รูปภาพ  1  รูป  แทนจำนวนสิ่งต่างๆ  กี่หน่วย  เช่น  1  หน่วย  2  หน่วย  10  หน่วย  เป็นต้น
 
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  แสดงจำนวนไอศกรีมที่นักเรียนในห้องรับประทานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
กำหนดให้รูปไอศกรีม  1  รูป  แทนจำนวนไอศกรีม  2  แท่ง
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
     ”  ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนรับประทานไอศกรีมมากที่สุด  คือ  วันศุกร์  โดยรับประทาน  14  แท่ง  รองลงมา  คือ  วันอังคาร  รับประทาน  12  แท่ง  นักเรียนรับประทานไอศกรีมน้อยที่สด  คือ  วันพุธ  รับประทาน  6  แท่ง  และนักเรียนรับประทานไอศกรีมเท่ากันสองวัน  คือ  วันจันทร์กับพฤหัสบดี  รับประทาน  8  แท่ง ” 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ธงชาติอาเซียน

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 10

คลังภาพ | ใส่ความเห็น