การชั่งการตวง

การอ่านแผนภูมิแท่งและแผนภูมิภาพ ป.3

การอ่านแผนภูมิแท่ง
แผนภูมิแท่ง  คือ  การเขียนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนจำนวนของสิ่งต่างๆ  ตามมาตราส่วนที่กำหนดให้  โดยขนาดของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกแท่งจะต้องเท่ากัน  และจุดเริ่มต้นของทุกแท่งจะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน  
 
ส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งมี  2  ส่วน  คือ
                                1.  ชื่อแผนภูมิ
                                2.  ตัวแผนภูมิ
 
การอ่านแผนภูมิแท่ง   คือ  สามารถอ่านจำนวนได้จากเส้นแสดงจำนวน
 
ตัวอย่าง  การอ่านแผนภูมิแท่งที่กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  1  รูป  แทนจำนวนสิ่งของต่างๆ  10  หน่วย  และอ่านข้อมูล
                            คำถาม                                                                             คำตอบ
1.  แผ่นภูมิแท่งข้างบนนี้แสดงอะไร                               ——->             แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
2.  โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชั้น ป.2  กี่คน                     ——->             มีนักเรียนชั้น  ป.2  จำนวน  60  คน
3.  โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน                       ——->             โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด  290  คน
 

การอ่านแผนภูมิภาพ

แผนภูมิรูปภาพ  คือ  การเขียนแผนภาพแสดงจำนวนสิ่งของต่างๆ  โดยใช้รูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน  

 
ส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพ  มี  3  ส่วน  คือ
                    1.  ชื่อแผนภูมิ
                    2.  ตัวแผนภูมิ
                    3.  ข้อกำหนดว่า  รูปภาพ  1  รูป  แทนจำนวนสิ่งต่างๆ  กี่หน่วย  เช่น  1  หน่วย  2  หน่วย  10  หน่วย  เป็นต้น
 
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  แสดงจำนวนไอศกรีมที่นักเรียนในห้องรับประทานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
กำหนดให้รูปไอศกรีม  1  รูป  แทนจำนวนไอศกรีม  2  แท่ง
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
     ”  ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนรับประทานไอศกรีมมากที่สุด  คือ  วันศุกร์  โดยรับประทาน  14  แท่ง  รองลงมา  คือ  วันอังคาร  รับประทาน  12  แท่ง  นักเรียนรับประทานไอศกรีมน้อยที่สด  คือ  วันพุธ  รับประทาน  6  แท่ง  และนักเรียนรับประทานไอศกรีมเท่ากันสองวัน  คือ  วันจันทร์กับพฤหัสบดี  รับประทาน  8  แท่ง ” 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s